Sawadee Sativa

Sawadee Sativa

Comments Off on Sawadee Sativa

Sawadee Sativa   marijuana กัญชาได้ถูกปลดล็อกตามพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา สามารถครอบครอง เพาะปลูก และการจัดจำหน่าย รวมไปถึงการบริโภคได้ ซึ่งการปลดล็อกกัญชาสามารถเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเที่ยวได้   
Read More

Create AccountLog In Your AccountX