เก้าอี้บาร์

เก้าอี้บาร์

Comments Off on เก้าอี้บาร์

เก้าอี้บาร์ โต๊ะเพื่อจะให้ได้ความสูงที่พอเหมาะแล้ว เก้าอี้บาร์ ทดทดสอบยืนหรือนั่งสลับกันไป โดยมีการตั้งเวลาเอาไว้ เริ่มแรกนำเสนอว่าใหักำหนดเวลาเช่นนี้ครับผม คือ นั่ง 45 นาทีและยืน 15 นาที
Read More

Create AccountLog In Your AccountX