รวมบริษัทขนส่ง ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ  

รวมบริษัทขนส่ง ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ  

รวมบริษัทขนส่ง ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ  

Comments Off on รวมบริษัทขนส่ง ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ  

รวมบริษัทขนส่ง ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ  

 

ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ ส่งของไปต่างประเทศกับเจ้าไหนดี ? แล้วแต่ละเจ้าห้ามส่งอะไรกันบ้าง ? วันนี้ SME SHIPPING ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้ลูกค้าทุกท่านแล้ว 

 

1. DHL

ก่อนส่งของกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบว่าสินค้าของคุณเป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดหรือไม่ ? หากท่านไม่มั่นใจในประเภทสินค้าของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งสินค้า 

 

สินค้าต้องห้าม (สินค้าที่ไม่อนุญาตให้จัดส่ง) | ของห้ามส่งไปต่างประเทศ

 • สินค้าแตกหักง่าย เช่น แก้ว เครื่องถ้วยชาม
 • ตราสารเงินหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินสด เช็ค พันธบัตร ฯลฯ 
 • ซากมนุษย์หรือสัตว์ รวมถึงเถ้ากระดูก
 • วัตถุลามกหรืออนาจาร
 • สินค้าเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงสินค้าปลอมแปลงหรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิต
 • สินค้าอันตราย เช่น อาวุธ ปืน กระสุน ระเบิด วัตถุไวไฟ ฯลฯ (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย โปรดดูด้านล่าง)
 • ยาเสพติด
 • ยาสูบ
 • เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
 • สินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้
 • สินค้าที่มีกลิ่นฉุน เช่น ทุเรียน ฯลฯ
 • บรรจุภัณฑ์พัสดุที่ไม่เหมาะสม เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการแตกหักเสียหาย

สินค้าควบคุม (สินค้าที่ส่งได้แต่มีข้อจำกัดหรือการควบคุมบางอย่าง)

 • เนื้อสัตว์ทุกชนิด
 • ผัก ผลไม้ พืช
 • อาหารสด อาหารทะเล และไอศกรีม
 • อาหารแปรรูปหรืออาหารแห้งที่มีวันหมดอายุ
 • สินค้าถูกบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือของเหลวทุกชนิด
 • เครื่องดนตรีทุกชนิด
 • วัตถุมงคล วัตถุทางศาสนา
 • สินค้ามูลค่าสูง เช่น ทอง เพชร โลหะมีค่า งานศิลปะ ฯลฯ
 • สิ่งมีชีวิต

สินค้าอันตราย (สินค้าภายใต้ข้อบังคับด้านการจัดส่งสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราต่อสุขภาพและความปลอดภัย)

 • กระป๋องฉีดพ่นหรือกระป๋องสเปรย์ทุกชนิด เช่น สเปรย์ฉีดผม สเปรย์ดับกลิ่น
 • ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย
 • แบตเตอรี่ที่มีลิเธียมไออน โพลีเมอร์ โลหะ เฉพาะแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • คาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงน้ำแข็งแห้ง
 • สารกัดกร่อน เช่น กรด สี สีย้อมผ้า น้ำยาขัดสนิม ฯลฯ
 • ของเสียที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้่ำมันเครื่องทื่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วหรือเสียหาย ฯลฯ
 • วัตถุระเบิดได้หรือดินระเบิด เช่น พลุ พลุแฟลร์ และของที่มีประกายไฟ
 • ของเหลวและของแข็งไวไฟ เช่น แอซีโทน น้ำมันไฟแช็ก ตัวทำละลายสี แม็กนีเซียม โพแทสเซียม ฯลฯ
 • ก๊าซ ทั้งแบบไวไฟ ไม่ไวไฟ ก๊าซอัดและก๊าซพิษ เช่น ถังดับเพลิง ถังดำน้ำ ฯลฯ
 • สารติดเชื้อหรือสารชีวภาพที่น่าจะมีจุลินทรีย์ก่อโรคหรือพาหะนำโรคอื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต พรีออน
 • ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กหรือน้ำมันเติมไฟแช็ก ที่จุดบุหรี่ซึ่งมีน้ำมันเบนซิน และไฟแช็กบิวเทน
 • วัสดุที่เผาไหม้ได้หรือสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ สีย้อมผม
 • ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช หรือสารพิษต่างๆ

2.FedEx

สามารถส่งสินค้าอันตรายได้ แต่ก็มีสินค้าอันตรายบางรายการที่ไม่สามารถส่งได้ ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

 

สินค้าอันตรายไม่ต้องห้าม

ประเภท 1: วัตถุระเบิด (เช่น ดอกไม้ไฟหรือพลุ)

ประเภท 2.1: ก๊าซที่ติดไฟได้ (เช่น กระป๋องสเปรย์หรือก๊าซกระป๋อง)

ประเภท 2.2: ก๊าซที่ไม่ติดไฟ/ไม่มีสารพิษ (เช่น ออกซิเจนบรรจุภาชนะ)

ประเภท 2.3: ก๊าซพิษ (เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์)

 

FedEx จะไม่รับจัดส่งสินค้า ดังนี้ 

ประเภท 3: ของเหลวไวไฟ (เช่น ตัวทำละลายหรือสี)

ประเภท 4.1: ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ)

ประเภท 4.2: สารที่ลุกไหม้ได้เอง (เช่น ฟอสฟอรัส)

ประเภท 4.3: สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊าซที่ติดไฟได้ (เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์)

ประเภท 5.1: ตัวออกซิไดซ์ (เช่น ปุ๋ย)

ประเภท 5.2: เปอร์ออกไซด์ชีวภาพ (เช่น ชุดซ่อมไฟเบอร์กลาส)

ประเภท 8: สารกัดกร่อน (เช่น น้ำยาฟอกสีหรือน้ำยาทำความสะอาดท่อ)

 

สินค้าอันตรายต้องห้าม | ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ

ประเภท 6.1: สารพิษ (เช่น ยาฆ่าแมลง)

ประเภท 6.2: สารติดเชื้อ (เช่น ชุดทดสอบเลือดหรือการทดลองทางการแพทย์)

ประเภท 7: วัสดุกัมมันตรังสี (เช่น เครื่องตรวจจับควัน)

 

ยอมรับจัดส่งในบางประเทศเท่านั้น

ประเภท 9: สินค้า สาร และวัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด (เช่น ถุงลมนิรภัย แม่เหล็ก แบตเตอรี่ลิเธียม และน้ำแข็งแห้ง)

 

3.ThailandPost

หลายท่านอาจไม่รู้ว่า ไปรษณีย์ไทย ส่งต่างประเทศ ได้ ThailandPost มีบริการ EMS World เป็นบริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศในรูปแบบเอกสาร และพัสดุ สิ่งของโดยสามารถติดตามสถานะได้ตลอด 24 ชม. ครอบคลุม 95 ประเทศ (106 ปลายทาง) ทั่วโลก  น้ำหนักสูงสุด 30 กิโลกรัม อัตราค่าบริการแบบ Net Price ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ และ รวมถึงคิดอัตราค่าบริการตามน้ำหนัก (Weight) เท่านั้น (ไม่มีการคิดราคาตาม Dimension หรือขนาด)

 

สินค้าต้องห้าม (สินค้าที่ไม่อนุญาตให้จัดส่ง) | ของ ห้าม ส่งทางไปรษณีย์ ต่างประเทศ

 • วัตถุมีคม ที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อป้องกันพอ
 • สัตว์มีชีวิต
 • สิ่งโสโครก
 • สิ่งมีพิษ หรือสิ่งของที่มีสภาพอันน่าจะก่อให้เกิดอันตราย 
 • สิ่งเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่คณะกรรมการควบคุม สิ่งเสพติดระหว่างประเทศกำหนด หรือยาอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตและถือเป็นสิ่งของต้องห้ามในประเทศปลายทาง
 • สิ่งลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม
 • สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์
 • ธนบัตร
 • สิ่งของอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามนำเข้าหรือเผยแพร่ในประเทศ ปลายทาง
 • เอกสารซึ่งมีลักษณะเป็นข่าวสารส่วนตัวซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลอื่น ที่นอกเหนือไปจากผู้ฝากส่งและผู้รับ หรือบุคคลที่อาศัยอยู่กับผู้ฝากส่ง และผู้รับ
 • วัตถุไวไฟ หรือสินค้าอันตรายอื่นๆ
 • อุปกรณ์ระเบิดที่ไม่มีแรงระเบิดและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้ง ระเบิดมือที่ไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุนที่ไม่มีแรงระเบิดและสิ่งเทียม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

 

ของห้ามส่งไปรษณีย์ นอกจากนี้ การฝากส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ทางอากาศยังมีรายชื่อสิ่งของต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศเพิ่มเติมอีก 4 ชนิดดังนี้

 1. สารออกซิไดซ์และออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์
 2. ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์
 3. สารกัดกร่อน
 4. วัตถุและสารต้องห้ามในการขนส่งทางอากาศ อาทิ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ โดยหากมีการตรวจพบการฝ่าฝืน จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

4. Flash Express 

มีบริการส่งไปประเทศลาว โดย ผู้ส่งต้องระบุชื่อผู้รับนำหน้าด้วย “LA” ที่อยู่ผู้รับ ระยะเวลาในการขนส่ง 5 – 6 วัน ทำการ

“ผู้ส่งพัสดุต้นทาง” เป็นผู้ชำระค่าบริการส่งพัสดุภายในประเทศไทย  และ “ผู้รับพัสดุปลายทาง” เป็นผู้ชำระค่าบริการส่งพัสดุระหว่างประเทศ จนถึงปลายทางในประเทศลาว

** ผู้ส่งต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริการส่งพัสดุไปประเทศลาว *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สิ่งของห้ามส่งแฟลช Flash Express มีอะไรบ้าง?

 •  สินค้าที่ แฟลช เอ็กซ์เพรสเห็นว่าไม่สมควรในการจัดส่งหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
 • อาวุธทุกชนิด
 • สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจารหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและสังคม
 • วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดทุกชนิด
 • สารชีวเคมี
 • ภาชนะที่บรรจุส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสี
 • สารเคมีที่มีพิษสูง
 • ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ผลิตภัณฑ์ชีวเคมีประเภทต่างๆและวัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ
 • สัตว์ สิ่งมีชีวิต ร่างกายมนุษย์
 • สินค้าที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายของประเทศ
 • เอกสารทั้งหมด รวมทั้งเอกสารทั่วไปและเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่เป็นต้น
 • เอกสารที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน
 • สินค้าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ สิ่งของที่มีมูลค่าทางจิตใจ หรือสินค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้
 • อุปกรณ์การเรียนทางการแพทย์

สินค้าอัตราย ที่ห้ามส่ง 

 •  สิ่งเสพติดและยาที่เป็นอันตรายทุกประเภท     
 • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง    
 • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน    
 • ก๊าซหรือกระป๋องสเปรย์ และวัตถุไวไฟทุกชนิด     
 • ก๊าซทุกชนิด    
 • วัตถุไวไฟทุกชนิด    
 • สารพิษทุกชนิดที่ไม่ไวไฟ    
 • แก๊สพิษทุกชนิด    
 • วัสดุกัมมันตรังสี     
 • สารกัดกร่อน    
 • สินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายทุกชนิด   

5.Kerry

เปิดบริการส่งของข้ามประเทศ ครอบคลุมจีน และอีกกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

ของห้ามส่ง kerry รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้ามและลูกค้าตกลงที่จะไม่ส่งสินค้าใด ๆ ต่อไปนี้เป็นพัสดุ

 • สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
 • แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
 • ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
 • บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด
 • เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
 • จดหมาย และไปรษณียบัตร ทุกชนิด
 • ทองแท่ง โลหะหรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า
 • ของสะสม เช่น โบราณวัตถุ งานศิลป์
 • สัตว์ที่มีชีวิต
 • ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ
 • การจัดส่งโดยไม่บรรจุหีบห่อที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
 • พัสดุที่อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหายแก่พัสดุ อุปกรณ์หรือบุคคลอื่น
 • พัสดุที่มีผลรวมของความยาวความกว้างและความสูงมากกว่า 280 ซม. หรือหนักเกิน 30 กิโลกรัม 
 • พัสดุที่ต้องการให้เราได้รับใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาตสำหรับการขนส่ง การนำเข้าหรือส่งออก

6. SME SHIPPING | ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ

สินค้าต้องห้ามสำหรับการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ได้แก่ สินค้าที่ไม่รับขนส่ง ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ได้แก่

 • สิ่งของที่ไม่รับส่งออก อาหารสด อาหารที่มีน้ำประกอบ อาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
 • สารเคมีทุกชนิด
 • ภาษีอากรแสตมป์ ต่างๆ
 • เงินสดและสิ่งต่างๆที่ สามารถทดแทนเงินสดได้ เช่น เช็ค ธนบัตร หรือตราสารหนี้
 • อาวุธปืนที่ประกอบเป็นชิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมถึงกระสุน และอาวุธทุกชนิด
 • ชิ้นส่วนมนุษย์ รวมถึงเถ้าอัฐิ
 • สินค้าละเมิด ลิขสิทธิ์ สินค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 • ยา และสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย

 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ SME SHIPPING ได้รวบรวมมานั่น ห้ามส่งอะไรไปต่างประเทศ แต่ละขนส่งก็มีของต้องห้ามที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ก่อนส่งของไปต่างประเทศ แนะนำเช็คดูก่อนว่าของที่เราจะส่งเป็นของต้องห้ามหรือเปล่า ?  หรือถ้าไม่แน่ใจว่าอยู่ในหมวดของห้ามส่ง สามารถปรึกษา เจ้าหน้าที่ SME SHIPPING ได้ตลอด เราพร้อมบริการ เพื่อให้ลูกค้าส่งของไปต่างประเทศได้ง่าย ไร้กังวล รวดเร็ว และส่งถึงอย่างแน่นอน

 

 

SME Shipping ส่งง่าย ให้เราช่วย มีบริการขนส่งไปต่างประเทศ ส่งง่าย ดูแลถึงปลายทาง

เรื่องขนส่งปรึกษาเรา เราพร้อมมอบความสะดวกสบายให้กับคุณ

สอบถามเพิ่มเติม  เงื่อนไขการส่ง สินค้ามูลค่าสูง LINE : @shipping

 

กลับสู่หน้าหลัก    how2.bet

thailer

Related Posts

เล่นได้ง่ายๆ ผ่าน โบรกเกอร์ forex

Comments Off on เล่นได้ง่ายๆ ผ่าน โบรกเกอร์ forex

เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

Comments Off on เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

What The Weed Cannabis Culture ร้านกัญชา พุทธมณฑล สาย 4 ( สายเขียว )

Comments Off on What The Weed Cannabis Culture ร้านกัญชา พุทธมณฑล สาย 4 ( สายเขียว )

เทปใส

Comments Off on เทปใส

สล็อตเว็บตรงแตกหนัก บาคาร่าออนไลน์ เดิมพันระบบเว็บตรง เล่นเกมปลอดภัย รับเงินรางวัล 100 เปอร์เซ็นต์

Comments Off on สล็อตเว็บตรงแตกหนัก บาคาร่าออนไลน์ เดิมพันระบบเว็บตรง เล่นเกมปลอดภัย รับเงินรางวัล 100 เปอร์เซ็นต์

วิธีการอ่านกราฟ Forex

Comments Off on วิธีการอ่านกราฟ Forex

Sawadee Sativa Dispensary – Pratunam Weed Ganja Cannabis & Marijuana (cannabis)

Comments Off on Sawadee Sativa Dispensary – Pratunam Weed Ganja Cannabis & Marijuana (cannabis)

เข้าใจ เข้าถึง dxacademyforex

Comments Off on เข้าใจ เข้าถึง dxacademyforex

สอบ TOEIC รีวิวจากประสบการณ์สอบ

Comments Off on สอบ TOEIC รีวิวจากประสบการณ์สอบ

Hair Volume ร้านทำผม เพชรเกษม 81

Comments Off on Hair Volume ร้านทำผม เพชรเกษม 81

Be smile Chiangmai สร้างรอยยิ้มที่สดใสด้วยความมั่นใจ 

Comments Off on Be smile Chiangmai สร้างรอยยิ้มที่สดใสด้วยความมั่นใจ 

ให้การแต่งตัวเป็นเรื่องง่ายและสนุกด้วยรองเท้าแตะที่ใช่

Comments Off on ให้การแต่งตัวเป็นเรื่องง่ายและสนุกด้วยรองเท้าแตะที่ใช่

Create AccountLog In Your AccountX