เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการส่งของไปอเมริกา

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการส่งของไปอเมริกา

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการส่งของไปอเมริกา

Comments Off on เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการส่งของไปอเมริกา

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการส่งของไปอเมริกา

 

ส่งของอมริกาใช้เอกสารอะไร การส่งของไปอเมริกา จะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจัดส่งและดำเนินพิธีการต่างๆเช่น พิธีศุลกากรขาออก พิธีศุลกากรขาเข้า เอกสารที่ได้จัดเตรียมเอาไว้จะถูกตรวจเช็คในระหว่างจัดส่งผ่ายขั้นตอนและพิธีการต่างๆ การจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับการส่งของไปต่างประเทศ เพราะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เกิดความสงสัยอะไรขึ้นมา เอกสารที่เราแนบไปกับพัสดุจะยืนยันทุกข้อสงสัย

 

สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการจัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งของไปอเมริกา อาจจะรู้สึกว่ามีความวุ่นวายไม่น้อย นอกจากจะมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมหลายรายการแล้ว ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจอีกค่อนข้างเยอะ วันนี้ SME SHIPPING นำข้อมูลมาฝากแล้ว ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ซึ่งส่งของอมริกาใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย 

 

ส่งของอมริกาใช้เอกสารอะไร

 

1.เอกสาร INVOICE

ใบ Invoice คือใบแสดงรายการสินค้าสำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ โดยจะมีข้อมูลรายละเอียดสินค้า, จำนวน,  มูลค่าสินค้า, ชื่อผู้รับปลายทาง, ผู้ส่งสินค้า Term of trade เพื่อใช้ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจุดประสงค์ของ invoice คือ แจ้งรายระเอียดข้อมูลต่างๆของสินค้า เพื่อแสดงต่อศุลกากรประเทศปลายทาง ให้พิจารณาและอนุญาติให้นำสินค้าภายในกล่องนั้นเข้าสู่ประเทศ 

 

2. ใบ AIR WAY BILL (AWB)

อีกหนึ่งเอกสารที่สำคัญสำหรับการส่งของไปต่างประเทศผ่านเครื่องบินคือ AIR WAY BILL หรือภาษาไทยเรียกว่า “ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ” คือเอกสารที่ใช้สำหรับแปะแนบไปกับพัสดุที่ทำการจัดส่งไปต่างประเทศเพื่อระบุให้เจ้าหน้าที่รวมถึงพนักงานของบริษัทขนส่งสามารถตรวจสอบได้ว่าพัสดุชิ้นนี้เป็นอะไร น้ำหนักและปริมาณเท่าไหร่ ส่งจากที่ไหนไปที่ไหน ผ่านสายการบินอะไร ผู้ส่งและผู้รับเป็นใคร จัดส่งเมื่อวันที่เท่าไหร่ ข้อมูลใน AIR WAY BILL เหล่านี้จำเป็นสำหรับการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 

3. เอกสาร FDA

FDA คือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อรับรองถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและยา คนไทยเรียกกันติดปากว่าขอ อย. สำหรับการขอ FDA จะเป็นมาตรที่ได้รับการยอมรับในสากล ถ้ามีเอกสาร FDA ก็จะมีความน่าเชื่อถือว่าสินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจริงๆ ทิ้งท้ายเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้สำหรับตัวย่อ FDA ในแต่ละเประเทศจะมีหน่วยงานที่กำกับดูแล อาหารและยา ที่มีชื่อเรียกต่างกันทำให้ตัวย่ออาจจะต่างกันในแต่ละประเทศ FDA จะเป็นตัวย่อของหน่วยงานอาการและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (ของประเทศไทยคือ อย. นิยมเรียกว่า FDA Thai 

ในการส่งสินค้าบางประเภทไปยังต่างประเทศจะต้องมีการจด FDA เพื่อแสดงถึงมาตรฐานของสินค้านั้นๆ และถ้าหากว่าขาดเอกสาร FDA อาจจะทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าบางประเภทได้ ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบว่าสินค้าที่คุณต้องการส่งไปยังประเทศปลายทางนั้นมีการเรียกขอให้แนบเอกสาร FDA ด้วยหรือไม่

 

4. ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License)

สินค้าบางประเภทจำเป็นต้องมีการขออนุญาติเพื่อการส่งออก ซึ่งจะต้องแนบหนังสือที่ได้รับอนุญาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อใช้เอกสารที่หน่วยงานออกให้นี้สำหรับประกอบการจัดส่งไปยังต่างประเทศ (สามารถส่งออกหรือนำเข้าสินค้านั้นได้) ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางรายการจะต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นใบอนุญาติรับรองก่อนที่จะจัดส่งไปยังต่างประเทศได้

 

5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

Certificate of Origin หรือหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า เป็นหนังสือที่กรมการค้าต่างประเทศ (หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในประเทศ) ดำเนินการออกเอกสารนี้ให้เพื่อระบุว่าสินค้าชิ้นนี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่จะใช้งานร่วมกับสิทธิฟอร์มว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถ้าสินค้าของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิลดทางอากรอันเนื่องมาจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะต้องแนบเอกสารนี้ไปด้วย

 

6. MSDS

MSDS ย่อมาจาก Material Safety Data Sheet เป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลด้านความปลอดภัยสารเคมี ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดส่งและจัดเก็บ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ว่าจะต้องจัดเก็บอย่างไร ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสารเคมีต่างๆจะต้องมีการแนบเอกสารนี้เพื่อใช้ในการจัดส่งไปต่างประเทศด้วย

 

7. เอกสารที่ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

สินค้าบางประเภทอาจจะมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อทำการจัดส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ต้องการส่งด้วย บางหมวดสินค้าอาจจะมีเอกสารที่ต้องแนบไปเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ในกรณีที่คุณไม่มั่นใจว่าสินค้าของคุณจำเป็นต้องแนบเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ คุณสามารถติดต่อทีมงาน FastShip เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

 

8. เอกสารอื่นๆ

นอกจากยังอาจจะมีเอกสารอื่นๆที่คุณอาจจะแนบไปกับการส่งของไปต่างประเทศด้วยเช่น แค็ดตาล็อกเพื่อแสดงสินค้าอื่นๆของคุณให้ลูกค้าได้รู้ หรือเอกสารแสดงส่วนผสม เป็นต้น

 

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามทางทีมงาน SME SHIPPING ได้ทุกเมื่อ และเราพร้อมให้บริการส่งของได้ทั่วโลก ชิ้นเดียวก็ส่งได้ รับพัสดุถึงบ้านทั่วประเทศ ติดต่อปรึกษาการส่งพัสดุฟรี 

thailer

Related Posts

10 App เรียน TOEIC Free – ติว TOEIC ตัวต่อตัว ติว Online

Comments Off on 10 App เรียน TOEIC Free – ติว TOEIC ตัวต่อตัว ติว Online

ทางเข้า betway เพิ่มโอกาส ในการทำเงินเล่น เว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ดีที่สุด

Comments Off on ทางเข้า betway เพิ่มโอกาส ในการทำเงินเล่น เว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ดีที่สุด

สอบ TOEIC รีวิวจากประสบการณ์สอบ

Comments Off on สอบ TOEIC รีวิวจากประสบการณ์สอบ

ร้านกัญชานนทบุรี Hold Weed

Comments Off on ร้านกัญชานนทบุรี Hold Weed

Chic Clinic เชียงราย ครบวงจรเรื่องความงาม

Comments Off on Chic Clinic เชียงราย ครบวงจรเรื่องความงาม

What to do in Huahin | KATEMANON SHOOTING RANGE

Comments Off on What to do in Huahin | KATEMANON SHOOTING RANGE

การตรวจสอบหม้อไอน้ำ

Comments Off on การตรวจสอบหม้อไอน้ำ

โต๊ะทำงาน

Comments Off on โต๊ะทำงาน

weed – Sawadee Sativa กัญชา ได้รับการปลดล็อกทางกฎหมาย

Comments Off on weed – Sawadee Sativa กัญชา ได้รับการปลดล็อกทางกฎหมาย

มารู้จักแมวเดวอน เร็กซ์ สายพันธุ์แท้กัน

Comments Off on มารู้จักแมวเดวอน เร็กซ์ สายพันธุ์แท้กัน

ร้านกัญชา บางแค Weedology Cannabis Culture Bang Khae

Comments Off on ร้านกัญชา บางแค Weedology Cannabis Culture Bang Khae

betflix joker

Comments Off on betflix joker

Create AccountLog In Your AccountX