ชุดถวายสังฆทานในงานบุญโอกาสต่างๆ

ชุดถวายสังฆทานในงานบุญโอกาสต่างๆ

ชุดถวายสังฆทานในงานบุญโอกาสต่างๆ

Comments Off on ชุดถวายสังฆทานในงานบุญโอกาสต่างๆ

สังฆทาน กรุงเทพ

 

สังฆทานคืออะไร ? สังฆทาน แยกคำได้ว่า “สังฆะ” แปลว่า หมู่ กลุ่ม หรือส่วนรวม และ “ทาน” แปลว่าการให้ ดังนั้นความหมายโดยรวมคือถวายเป็นของสงฆ์ แปลได้ว่าเป็นทานที่ตั้งใจถวายให้แก่พระสงฆ์ โดยไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง ให้เป็นของส่วนรวม โดยจะถวายอะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับชีวิตสมถะของพระภิกษุสงฆ์ตามกำลังทรัพย์ และกำลังศรัทธาเรา เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ และนี้แหละคือความหมายของคำว่าสังฆทาน

สังฆทาน กรุงเทพ ผู้ที่ถวายสังฆทานจะได้ทาน 3 ประการ ดังนี้

 1. วัตถุทาน ช่วยลดความตระหนี่ของผู้ถวาย และฝึกเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
 2. อภัยทาน ช่วยลดความโกรธ และฝึกรู้จักการให้อภัยโดยการแผ่เมตตาหลังการทำบุญ
 3. ธรรมทาน ตัวอย่างเช่น การถวายหนังสือแด่พระสงฆ์ เมื่อท่านนำไปอ่านแล้วเกิดความรู้ ถือเป็นทานที่เกิดจากการให้ธรรมะ

 

ปัจจัยสี่ | สังฆทาน กรุงเทพ

ปัจจัยในคำวัด หมายถึงเครื่องอาศัยของบรรพชิต คือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดำรงชีพของภิกษุสามเณร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นิสสัย มีสี่อย่างจึงได้ชื่อว่า จตุปัจจัย หรือปัจจัยสี่

 

 • จีวร คือ เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ ไตรจีวร ผ้าห่ม และผ้าอาบน้ำฝน เป็นต้น
 • บิณฑบาต คือ อาหาร ได้แก่ ข้าว น้ำ และผลไม้ เป็นต้น
 • เสนาสนะ คือ ที่นอนที่นั่ง คือ กุฏิ ศาลา เตียง ตั่ง และหมอน เป็นต้น
 • คิลานเภสัช คือ ยารักษาโรค เป็นต้น

 

ดังนั้นชุดสังฆทานควรมีของที่สามารถนำไปถวายเป็นสังฆทานได้ โดยนิยมใช้เป็นปัจจัยสี่ (ยกเว้นที่อยู่อาศัย) รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งพระสงฆ์สามารถนำของในสังฆทานนั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีดังต่อไปนี้

 

1.อาหาร และเครื่องดื่ม หลายคนอาจไม่รู้ว่า เราสามารถนำอาหารมาถวายเป็นสังฆทานได้ ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นข้าว ผลไม้อบแห้งต่างๆ แยมทาขนมปัง รวมถึงอาหารกระป๋อง และอาหารแห้งก็สามารถนำมาใส่ชุดสังฆทานถวายได้ เพราะพระสงฆ์สามารถฉันเพื่อบำรุงร่างกายเป็นกำลังในการทำงานเพื่อศาสนาต่อไป อีกทั้งเรายังสามารถถวายเครื่องดื่มต่างๆ ในชุดสังฆทานได้อีกด้วย เช่น

 

 • น้ำดื่มเป็นสิ่งที่ช่วยบำรุงร่างกาย และประทังความหิวกระหายระหว่างวันโดยไม่ผิดศีล
 • น้ำผลไม้เป็นน้ำปานะที่สามารถถวายเป็นสังฆทานได้ แต่ควรเลือกน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเพื่อไม่ให้พระท่านเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

 

 

2.ยารักษาโรค เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรถวายในชุดสังฆทาน ทั้งยาสามัญประจำบ้านต่างๆ เช่น ยาแก้ปวดหัว ยาแก้ไอ และยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ เป็นต้น แต่ถ้าหากใครต้องการจะถวายน้ำผึ้งเพื่อเป็นยาสำหรับพระสงฆ์ก็สามารถถวายได้เช่นกัน

 


3.เครื่องนุ่งห่ม และจีวรหรือผ้าอาบน้ำฝน เพราะเป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เราสามารถถวายผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มได้ดังต่อไปนี้

 • จีวร อังสะ สบง และรัดประคต ควรเลือกแบบที่มีความยาว และความหนาที่เหมาะสม อานิสงส์ที่เราจะได้รับคือไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ใส่อะไรก็สบายดูดี และผิวพรรณดูงดงาม
 • ผ้าขนหนูที่มีสีสุภาพ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ซับเหงื่อ เช็ดตัวหรือเช็ดสิ่งต่างๆ ซึ่งมีความหมายว่า หน้าที่การงานหรือปัญหาในชีวิตจะไม่หนักจนเกินไป สามารถแก้ไข และก้าวผ่านไปได้ด้วยดี
 • รองเท้า อานิสงส์ที่จะได้รับคือจะมีสัมผัสที่ดีขึ้น และสามารถเดินเหินได้สะดวกมากขึ้น

 

 

4.เครื่องอุปโภค ควรเป็นสิ่งของที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เช่น

 • ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย เทียนเล่มเล็ก และธูป เพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นแสงสว่างยามค่ำคืนและจุดเพื่อบูชา ถวายสักการะแด่พระพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมายว่าแสงสว่างอันรุ่งโรจน์ในชีวิต
 • อุปกรณ์เครื่องเขียนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ หรือสามเณรในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือไว้ใช้จดนัดหมายกิจนิมนต์ต่างๆ
 • อุปกรณ์ล้างห้องน้ำเป็นเรื่องสุขอนามัยภายในวัดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มีญาติโยมไปทำบุญเป็นจำนวนมาก
 • หนังสือธรรมะ เมื่อท่านเทศนาญาติโยมแล้วต้องการให้ผู้ที่มาฟังธรรมเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนมากขึ้น ก็ควรจะมีหนังสือธรรมะไว้ให้ท่านแจกประกอบคำสอนด้วย
 • มีดโกน เนื่องจากพระสงฆ์ต้องปลงคิ้ว และผมอยู่ตลอดเวลา
 • แชมพูใช้ในการทำความสะอาดคราบเหงื่อไคล และเพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆ บนหนังศีรษะ แต่ควรเลือกแบบที่ไม่มีกลิ่นหรือเป็นแชมพูยาจะดีกว่า
 • กาน้ำชา พระสงฆ์สามารถพกติดตัวขณะแสดงธรรมหรือปฏิบัติศาสนกิจได้ 

 

 

การถวายสังฆทานหากจะให้ตรงกับสมณบริโภค ผู้ถวายสามารถสอบถามจากพระสงฆ์ได้เลยว่าขาดเหลือสิ่งใด เพื่อจะได้นำของมาถวายท่านได้ตรงความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

สำหรับการถวายสังฆทานนั้นส่วนมากจะนิยมใส่เป็นของแห้ง และของใช้ทั่วไปที่สามารถใช้ได้ในวัด และในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์มาจัดเป็นชุด และบรรจุห่ออย่างสวยงาม โดยของถวายสังฆทาน 9 อย่าง ที่เราจะแนะนำในบทความนี้คือของที่คนส่วนใหญ่มักจะนิยมซื้อ และนำมาถวายสังฆทาน สังฆทาน กรุงเทพ

 

 • ผ้าไตรจีวร ถือเป็นของสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพระสงฆ์ แนะนำให้เลือกสีจีวรตามที่ท่านครอง ตลอดจนพิจารณาเนื้อผ้าไตรจีวรที่เหมาะสม เพื่อให้ใช้งานได้จริง
 • ยารักษาโรค ไม่ว่าจะด้วยยารูปแบบใด ถือเป็นของจำเป็น ส่วนใหญ่จะนิยมเลือกยาสามัญประจำบ้าน ยาชง หรือยาชนิดทา
 • หนังสือธรรมะหรืออุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ สมุด ปากกา และกระดาษ เป็นต้น เตรียมสำหรับให้พระสงฆ์หรือสามเณรได้ใช้สำหรับเรียนพระปริยัติธรรม
 • อาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร โจ๊ก อาหารกระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น สำหรับช่วงที่ไม่ได้ออกบิณฑบาต หรือในบางครั้งหากอาหารแห้งมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่พระสงฆ์จะมอบเป็นทานให้กับญาติโยม
 • ของใช้ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าขนหนู เป็นของจำเป็นส่วนตัว ดังนั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • หลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในเรียนธรรมะหรือการปฏิบัติธรรม
 • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด สำหรับทำความสะอาดพื้นที่วัด กุฏิ โบสถ์ หรืออาคารภายในบริเวณ
 • มีดโกนสำหรับโกนหนวด หรือปลงผม เนื่องจากพระสงฆ์จะต้องรักษาความสะอาดของร่างกายตัวเอง
 • เครื่องดื่ม ชา น้ำสมุนไพร หรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ช่วยเพิ่มความสดชื่น และที่สำคัญดีต่อสุขภาพ

 

ไม่ว่าจะในโอกาสไหนๆ คุณก็สามารถทำบุญได้อย่างสะดวกสบายด้วยการสั่งชุดเครื่องสังฆทานเดลิเวอรี่ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ข้าวกล่องอาม่า เซตทำบุญถวายสังฆทานต่างๆ ที่จัดส่งรวดเร็ว ภายในกทม. สั่งได้แล้ววันนี้ ไม่ว่าจะงานบุญใดๆ ก็ตาม เราสามารถจัดให้คุณได้

 

สังฆทาน กรุงเทพ tamboononline มีชุดถวายสังฆทานให้คุณได้เลือกสรรตามความต้องการของลูกค้า และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่อการจัดเตรียมชุดถวายสังฆทานในงานบุญโอกาสต่างๆ โดยคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ได้ที่ สังฆทาน กรุงเทพ

 

เพิ่มเพื่อน

 

Website : tamboononline.com

Line ID : @tamboononline

เบอร์โทรศัพท์ : 065 469 9269

ที่อยู่ : 98/75 ซอย 83 ถนน พระราม 3 คลองเตย กรุงเทพ 10110

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น.

อีเมลล์ : tamboononline@gmail.com

 

thailer

Related Posts

สำนักงานบัญชีภูเก็ต ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท 

Comments Off on สำนักงานบัญชีภูเก็ต ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท 

มารู้จักแมวเดวอน เร็กซ์ สายพันธุ์แท้กัน

Comments Off on มารู้จักแมวเดวอน เร็กซ์ สายพันธุ์แท้กัน

กินเจ แบบไม่จำเจ หลากหลายเมนูอาหารเจ

Comments Off on กินเจ แบบไม่จำเจ หลากหลายเมนูอาหารเจ

The Wash Factory

Comments Off on The Wash Factory

Weedology Cannabis Culture Aonang | weed aonang

Comments Off on Weedology Cannabis Culture Aonang | weed aonang

จัดฟันด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Halo dental clinic

Comments Off on จัดฟันด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Halo dental clinic

SUUP ARI BAR ใจกลางย่านอารีย์ 

Comments Off on SUUP ARI BAR ใจกลางย่านอารีย์ 

Leikki Neighbourhood Cafe

Comments Off on Leikki Neighbourhood Cafe

จาระบีฟู้ดเกรด

Comments Off on จาระบีฟู้ดเกรด

KOH PHANGAN | Carforrent Car

Comments Off on KOH PHANGAN | Carforrent Car

พอตไฟฟ้า kardinalstick นวัตกรรมใหม่ของการเลิกบุหรี่มวน

Comments Off on พอตไฟฟ้า kardinalstick นวัตกรรมใหม่ของการเลิกบุหรี่มวน

ตู้เสื้อผ้าเหล็ก มินิมอล ทนทาน กันสนิม 

Comments Off on ตู้เสื้อผ้าเหล็ก มินิมอล ทนทาน กันสนิม 

Create AccountLog In Your AccountX